Henrik Arnstad: Fascism thrives under the guise of democracy

To claim that racist parties are democratic is based on a dangerous and ahistorical view of ideology, says Henrik Arnstad. Here are the notes preceeding the posting of the article below. ”Den [mellankrigstida] fascismen ansåg krossandet av demokratin vara ett villkor för ultranationalismens triumf. Men den nutida extremhögern vill göra demokratin etniskt homogen och reservera More